Status Serwerów

Informacje o stanie i aktualizacjach serwerów

Problemy z dostępnością chmury (Rozwiązano)

OPIS: Serwer - OpenstackCloud | Priorytet - Wysoki


Klienci posiadający chmurę infrastrukturalną notują w tej chwili problemy z dostępnością. Pracujemy nad rozwiązaniem problemu.

Data - 28/01/2015 09:01 - 28/01/2015 09:42

Ostatnia aktualizacja - 28/01/2015 09:02